ישיבת ועד מיום 12.11.19

אסמכתא:פרוטוקול ועד 0032
תאריך:12/11/2019
תאריך פרסום:19/11/2019 11:20
עדכון אחרון:19/11/2019 11:20

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: