הצעת תקציב 2022

| עדכון אחרון:  29/01/2022 19:46

להלן הצעת תקציב לשנת 2022 שתובא לאישור האסיפה הכללית 

מסמכים מצורפים להודעה זו: