אסיפה אגודה קהילתית

אגודה קהילתית (16/02/2020 14:55)

תזכורת🛎🛎🛎

חברי אגודה קהילתית 
היום בשעה 20.00 אסיפה לאישור תקציב 2020 אגודה קהילתית 

נא הגיעו והשפיעו