אגודה קהילתית - ישיבות ועד 2019

אסמכתא
נושא:
תאריך:
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:12/11/2019
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:03/09/2019
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:28/07/2019
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
נושא:מאזן 2018
תאריך:10/06/2019
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים: