אלבומי תמונות -

האיחוד החקלאי
אירוע פתיחת סניף של האיחוד החקלאי במושב(3 תמונות)טיול של האיחוד החקלאי(2 תמונות)