אירוע פתיחת סניף של האיחוד החקלאי במושב

17/03/2019 18:38