פרוטוקול ישיבת ועד מקומי אוקטובר 2019

ועד מקומי (24/10/2019 06:16)
פרוטוקול ישיבת ועד 7.10.19.jpg