פינוי גזם - פיילוט

ועד מקומי (24/11/2019 16:25)

פינוי הגזם במהלך הפיילוט יתבצע.
יום ג'  17.12.19.
יום ג' 14.01.20.
יום ג' 18.02.20.