פרוטוקול ישיבת ועד מקומי נובמבר 2019

ועד מקומי (11/12/2019 06:48)
פרוטוקול ישיבה נובמבר 2019.jpg