משרד הבריאות - הודעה

קורונה (18/03/2020 13:21)

לחצו על הקישור לקריאת המידע

 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/