מבני ציבור, עדכונים

אסמכתא:פרוטוקול ישיבת ועד 0026
תאריך:20/05/2019
נוכחים :יריב חג'בי, שרון וסקר, יוסי לוצקי, מושון יהושוע, יגאל מלכה
חסרים:לימור כשדאי, סברינה משה
תאריך פרסום:22/05/2019 11:29
עדכון אחרון:22/05/2019 11:34

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: